Prowadzący: Prof. Dr.-Ing. Konrad Okulicz
Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS)

Treść wykładu:
1. Wprowadzenie do teorii konstrukcji maszyn i pojazdów na podstawie modeli poznawczych i syntezy.
2. Zasady całościowego projektowania maszyn i pojazdów w przestrzeni wirtualnej.
3. Wstęp do zajęć seminaryjnych: Współczesne tendencje w konstrukcji maszyn i pojazdów - "premium vs low cost", design, nowoczesne materiały, koncepcje systemów produkcji.
4. Przegląd innowacyjnych rozwiązań w budowie maszyn i pojazdów. Ocena stopnia innowacyjności i perspektyw rozwojowych.
5. Seminarium dla powołanych zespołów projektowych wg zasad PLM (Product Lifecycle Management).
6. Seminarium projektowe. Prezentacje zespołów projektowych. Indywidualna ocena uczestników zespołów projektowych.

Plakat informacyjny