Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

Wykład 15 godzinny w języku angielskim.


Treść wykładu:

1. Technologie inteligentne opracowane na podstawie zaawansowanych badań w zakresie technik NDT, E–NDT oraz SHM (uwagi ogólne).
2. Współczesne techniki NDT (Non–Destructive Testing) jako wielodyscyplinarne technologie stosowane do inspekcji i wykrywania lokalnych uszkodzeń.
3. Współczesne techniki E–NDT (Extended NDT) w kontekście szerokiego zakresu ich zastosowań do badań struktur inteligentnych.
4. Współczesne techniki SHM (Structural Health Monitoring) jako wielodyscyplinarne technologie stosowane do inspekcji, wykrywania i monitorowania globalnych uszkodzeń.

 

Terminy zajęć:

- 6 listopada (czwartek) - godz, 14:15 - 18:00, sala 3.12,
- 4 grudnia (czwartek) - godz, 14:15 - 18:00, sala 3.12,
- 18 grudnia (czwartek) - godz, 14:15 - 18:00, sala 3.12,
- 19 grudnia (piątek) - 3 godziny rano (ewentualnie wykład na początku stycznia - do uzgodnienia).

 

 

Novel methods and trends in testing of engineering structures - part 2

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (semestr letni)

1. Opis budowy oraz funkcjonowanie czujników i siłowników, elementy mikroelektroniki, przetwarzanie sygnałów, itp.
2. Opis metod lokalizacji czujników, implementacji w strukturach o cechach izotropowych i anizotropowych, modelowania struktur, sposobu rejestracji i wizualizacji wyników.
3. Opis najważniejszych zjawisk fizycznych mających znaczący wpływ na badania elementów konstrukcji: charakter propagacji fal sprężystych, odbicia fal i konwersja modów, problem zmiany prędkości fal, zjawisko dyspersji, wpływ naprężeń początkowych, zmiany sztywności materiału i skutki tego zjawiska, itd.
4. Opis metod zmierzających do opracowania i wdrożenia systemów wykrywania wad mechanicznych w konstrukcjach wykonanych
z materiałów o cechach izotropowych i anizotropowych: pęknięcia zmęczeniowe, delaminacje, pustki, rozwarstwianie, itd.
5. Opis metod zmierzających do opracowania i wdrożenia systemów wykrywania innych wad w konstrukcjach wykonanych
z materiałów o cechach anizotropowych (kompozytów): uszkodzenia termiczne, zawilgocenie różnego rodzaju płynami,
zanieczyszczenia chemiczne, degradacja czasowa (starzenie), itp.
6. Zastosowania ww. technik w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, budowie maszyn, technice offshore oraz w inżynierii lądowej.