Rok akademicki 2017/2018 - semestr letni

I. Dynamics of Discrete and Continuous Systems -  Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS).

 1. Free vibration of discrete linear elastic and visco-elastic systems. One and many degrees of freedom. Critical damping
 2. Free vibration of discrete nonlinear systems, influence of nonlinear elasticity.
 3. Free vibration of discrete nonlinear systems, influence of nonlinear elasticity and damping. `
 4. Forced vibration of discrete linear systems with one and many degrees of freedom.
 5. Forced vibration of discrete nonlinear systems.
 6. Linear partial differential equations (hyperbolic, parabolic, elliptic type).
 7. Self-adjoint and non-self-adjoint operators and its applications in mechanics. Strings, rods, beams and plates models. Boundary and initial conditions.
 8. Solutions of partial differential equations. Separation of variables, standing and travelling waves.. Waves in the string and Bernoulli-Euler beam. Phase and group velocities.
 9. Waves in periodic systems. Hybrid systems. Passing bands and stopping bands.
 10. Waves in layers and semi spaces. Para-seismic excitation of waves.
 11. Stability of solutions and stability of systems. Lyapunov, Mikhajlov, Hurwitz  criteria of stability. Examples.
 12. Stability of two continuous systems in relative motion.
 13. Continuous systems subjected to moving loads (distributed, concentrated, and oscillating).
 14. Stability of columns subjected to conservative and non-conservative loads.
 15. Active and semi-active control of simply supported beam subjected to nonlinear dynamic loads.
 16. Test of knowledge.

  Warunki zaliczenia przedmiotu

   – obecność w 80% wykładów i zaliczony test

          Pierwsze zajęcia: 14.03. godz.  14.15 lub 16.15 Gmach SIMR 

ZAPISY zakończone

Zapisy trwają do 04.03.2018


II. Application of advanced mathematical methods in the modeling of physical phenomena - dr inż. Bogumił Chiliński

 • Introduction to the theory of distribution (10 h):
 • The problem of differentiation of discontinuous functions (2 h) - discontinuous physical phenomena; description of discontinuous problems in function form; methods of differentiation of discontinuous functions; concept of a weak derivative;
 • The space of test functions and the definition of distribution (2h) - Definition of distribution; Examples of distribution applications in engineering problems; test functions and their properties; examples of the test functions; the space of test functions; convergence in test function space; distribution examples;
 • Differentiation and integration in the distribution sense (2 h) - definition of derivative of a distribution; relationship between a distribution derivative and a derivative; methods of differentiation and integration of distributions; examples of derivatives and antiderivatives of the distributions.
 • Application of generalized functions in solving differential equations - examples (2 h) - differential equations with impulse and step excitation; examples of systems with discontinuous excitations - physical interpretation; shear forces and bending moments diagrams - distribution description;
 • Fourier transform of distribution (2 h) - definition of Fourier transform of the distribution; Fourier transform properties; relationship between Fourier transform of distribution and Fourier transform of function; Fourier transform of the Dirac delta; Fourier transform of the unit step function;
 • Application of tensor calculus in the problems of the theory of elasticity (10 h);
 • Introduction to tensor calculus (2 h) - Examples of using tensors in physical applications; tensor definition; Einstein’s convention of summing; transformation law for covariant and contravariant coordinates;
 • Differential operators in field theory (2 h)  -A gradient operator, a divergence operator, a rotation operator for tensor fields; Laplace’s operator; differential operators in curvilinear coordinate systems; Christoffel’s symbols; elements of differential geometry;
 • Tensors of stress, strain and stiffness for small displacements (2 h) - tensor of stress and strain for the Eulerian and Lagrangian description; symmetry of stress tensor; Line operator's eigenvalues - stresses and eigenvector; influence of large deformations;
 • Governing equations for a continuum (2 h) - Navier’s equations of linear elasticity; body forces; Hook’s law in tensor form; types of boundary value problem;
 • Tensor form of the classical problems of linear elasticity (2 h) - dynamic equations of one-dimensional systems in tensor sense; equilibrium equations for beams and plates; Kirchhoff–Love plate theory; Linear elasticity in displacement sense - Lame’s equations;
 • Weak formulation of the boundary problem - (10 h):
 • The classic formulation of the boundary problem (2 h) - boundary value problem for differential equations; solutions for continuous functions; solving methods for boundary value problems;
 • Existence and uniqueness of the solution of differential equations (2 h) - Picard–Lindelöf theorem; Lipschitz’s condition, examples of the functions that fulfill the Lipschitz’s condition; Pean’s theorem; forward Euler method for solving ordinary differential equations;
 • Weak solution of the differential equation - orthogonal and non-orthogonal bases (2 h) - Galerkin’s method; function space; a weak form of boundary value problem; orthogonality and orthonormality of the linear function space; a weak form in distribution sense;
 • Examples of a weak formulation of the boundary-value problem - selection of the shape function (2 h) - shape (test) functions; space of the test functions; definition of the space base; reduction of partial differential equation to the system of ordinary differential equations; matrix form of a weak form of boundary-value problem;
 • Implementation of the methodology in environments for numerical calculations - finite element method (2 h) - finite element method as a field of Galerkin method; mass matrix and stiffness matrix of the finite element; aggregation of system matrices; numerical implementation of finite element method;

Lectures will have a form of course and conversation. Particular concepts will be introduced based on discussion with participants. Preliminary discussion will show usefulness of alternative approach in cases, which are difficult to analyze using classical method. Further, theoretical aspects of considered problem will be discussed in details by lecturer. After theoretical part, participants and lecturer will implement learned theories into a computer environment. For this purpose, software like Matlab, Octave, Maxima or Mathematica will be used.

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (3 ECTS).

Zasady zaliczenia wykładu:

Praca domowa w formie opracowanej listy pytań (lista pytań zostanie przedstawiona na pierwszych zajęciach wykładowych).

Projekt w środowisku matlab.


Pierwsze zajęcia: 21.02.2018 o godzinie 15:45 w sali 4.10c na wydziale SiMR

ZAPISY zakończone

Zapisy trwają do 20.02.2017

 


III. Wprowadzenie do nowoczesnych metod eksperymentalnych

 Termin zajęć teoretycznych (wykłady) -Gmach SiMR,  w dniach 15-17 maja 2018r. Każdego dnia trzy godziny wykładów (3x45min.). Termin zajęć praktycznych: poza Politechniką w Warszawie będzie ustalony  w następnym tygodniu po zajęciach  teoretycznych.

 Minimalna liczba uczestników 12 osób, maksymalna liczba uczestników 18 osób.

Liczba punktów: 2 ECTS,

 Orientacyjna liczba godzin:  10x45min (wykłady) oraz  6x45min(zajęcia laboratoryjne)

Konspekt:

A.
Maszyny wytrzymałościowe, 6x45 min. (Dr inż. Artur Witkowski). 1. Teoria i zastosowanie wytrzymałościowych badań statycznych i dynamicznych, 2 x 45 min. 2. Teoria i zastosowanie pomiarów twardości, 45 min. 3. Zajęcia praktyczne: statyczne badania wytrzymałości materiałów, 2 x 45 min. 4. Zajęcia praktyczne: badania twardości materiałów, 45 min.
B. Spektrofotometryczne techniki pomiarowe materiałów organicznych 4 x 45 min. (Dr inż. Rafał Głaszczka). 1. Teoria i zastosowanie spektrofotometrii i mikroskopii w podczerwieni, FTIR, 45 min. 2. Teoria i zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis, 45 min. 3. Zajęcia praktyczne: identyfikacja polimerów techniką FTIR, 2 x 45 min.
C.Spektroskopowe techniki pomiarowe składu pierwiastkowego i jego zanieczyszczenia, 3 x 45 min. (Dr inż. Rafał Głaszczka). 1. Teoria i zastosowanie analizy plazmowej optycznej, ICP-OES i masowej, ICPMS, 45 min. 2. Teoria i zastosowanie analizy dyfrakcji rentgenowskiej, EDX, 45 min. 3. Zajęcia praktyczne: analiza materiałów techniką EDX, 45 min.
D.Próżniowe techniki, 3 x 45 min. (Prof. dr hab. Marek Szklarczyk). 1. Zagadnienia dotyczące odziaływania promieniowania z materią, 45 min. 2. Omówienie spektroskopowych technik do badania powierzchni i cienkich warstw oraz przedstawienie wyników praktycznych, 2 x 45 min.

Zajęcia będą odbywać się przez 3 dni, od 15 do 17-tego maja w sali 2.4b Wydział SIMR ul. Narbutta 84

Harmonogram zajęć:

Start każdego dnia od 9:30.

We wtorek przewidziane jest 6 godz. lekcyjnych zajęć (Dr inż. Artur Witkowski).
W międzyczasie trzy przerwy, łącznie około
30 min, czyli zajęcia trwałyby do 14:00 - 14:30.

środę przewidziane jest 5 godz. lekcyjnych zajęć (3 godz.lekcyjne XPS Prof. dr hab. Marek Szklarczyk, 2 godz. lekcyjne teoria FTIR i. UV-Vis, Dr inż. Rafał Głaszczka). 
W międzyczasie trzy przerwy,
łącznie około 30 min, czyli zajęcia trwałyby do 13:00 - 13:30.

W czwartek pozostałe zajęcia, czyli 5 godz. lekcyjnych zajęć (Dr inż.
Rafał Głaszczka). W międzyczasie trzy przerwy,
łącznie około 30 min, czyli zajęcia trwałyby do 13:00 - 13:30.

Na wykładach zostanie zaproponowane rozwiązanie odrabiania ćwiczeń laboratoryjnych.

ZAPISY zakończone
Zapisy trwają do 04.03.2017

 

IV. Modelowanie i analiza działania układów mechanicznych w systemie Matlab Simulink -  dr hab. inż. Jacek Dziurdź
Wykład 30 godzinny w języku polskim (2 ECTS).

Konspekt:
Opis programu Matlab, struktura zmiennych, podstawowe operacje matematyczne, budowa funkcji. Biblioteki programu Matlab.  

Opis modułu Matlab Simulink, zasada działania, parametry symulacji, podstawowe operacje. Biblioteki modułu Matlab Simulink   

Współdziałanie programu Matlab z modułem Matlab Simulink, wymiana danych, uruchamianie modułu Matlab Simulink jako funkcja w programie Matlaba.

Budowa modeli układów mechanicznych na podstawie równań matematycznych. Modele układów dynamicznych.            

Układy o jednym stopniu swobody. Modele układów drgających, drgania własne i wymuszone.     

Przykładowe analizy parametrów układów o jednym stopniu swobody w programie Matlab.              

Właściwości dynamiczne układów, transmitancja, współczynnik wzmocnienia.

Omówienie I pracy domowej.  

Układy o wielu stopniach swobody. Model układu drgającego o dwóch stopniach swobody. Dynamiczny eliminator drgań.           

Model dynamiczny wału maszynowego o trzech stopniach swobody, przejście przez rezonans.          

Badanie układów nieliniowych, równanie Duffinga. Analiza odpowiedzi układu nieliniowego w funkcji zmiany parametrów.     

Przykład prostego modelowania kompozytowego wału maszynowego.

Omówienie II pracy domowej. 

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie dwóch prac domowych zawierających sprawozdania z obliczeń wykonanych w systemie Matlab Simulink.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od godz. 15:30 do 18:00 w sali 1.3.
Pierwsze zajęcia odbędą się 12 marca 2018 r.
Można zabrać na zajęcia komputer przenośny z zainstalowanym oprogramowaniem Matlab+Simulink (w sali 1.3 dostępne jest zasilanie).

ZAPISY zakończone

Zapisy trwają do 04.03.2018

 

V. Niekonwencjonalne silniki cieplne -  doc. dr inż. Maciej Tułodziecki
Wykład 15 godzinny w języku polskim (2 ECTS)

Konspekt:

1-Wprowadzenie do teorii silników cieplnych, rys historyczny rozwoju silników.

2-Tłokowe i turbinowe silniki cieplne wykorzystywane w trakcji.

3-Silniki spalania zewnętrznego na przykładzie Ericssona, Stirlinga - historyczne i współczesne rozwiązania i zastosowania tych silników, silnik Mazda – Nemezis.

4-Silniki z tłokami obrotowymi silniki Wankla, silniki Curtis Wright i inne - geometria, kinematyka, dynamika i kontrukcji

5-Inne rozwiąznia silników na przykładzie silników: Rogus, Omega,Orbital, Kauertz, Selwood, Rajkarun lub innych

6-Współczesne silniki dwusuwowe

7-Silniki tłokowe o nietypowym układzie cylindrów i nietypowej budowie mechanizmu korbowo tłokowego.

8- Test końcowy

 

Pierwsze zajęcia: czwartek 1 marca 2018, godz. 10.15-12:00 - Sala 1.1 SIMR 

ZAPISY zakończone

Zapisy trwają do 04.03.2018

 

 VI. Konstrukcja i technologia przekładni stożkowych i hipoidalnych w układach napędowych -  dr hab. inż. Piotr Skawiński
Wykład 30 godzinny w języku polskim (2 ECTS).

Konspekt:

 • Uwagi ogólne o projektowaniu przekładni stożkowych i hipoidalnych oraz dobór danych wejściowych. Charakterystyka systemów (Gleason, Oerlikon, Klingelnberg) pod kątem uwarunkowań konstrukcyjnych/technologicznych. Komputerowe systemy obliczeniowe.
 • Konstrukcja i technologia przekładni stożkowych systemu Oerlikona. Przekładnie typu N, G, X, HN, HG. Metody obróbki: Spiromatic N, Spiromatic G, Spiroflex,  Spirac. Maszyny konwencjonalne i numeryczne oraz narzędzia stosowane do obróbki uzębień.
 • Konstrukcja i technologia przekładni stożkowych systemu Gleasona. Przekładnie Standard, Duplex, Tilted Root Line. Metody obróbki: Revacycle,  Coniflex,  Generated, Formate (Tilt I Modified Roll). Maszyny sterowane mechanicznie i numerycznie oraz  narzędzia stosowane do obróbki uzębień.
 • Konstrukcja i technologia przekładni stożkowych systemu Klingelnberga. Przekładnie Palloid i Zyklopalloid, AVAU. Metody obróbki: Palloid, Zyklopalloid i Zyklomet. Maszyny sterowane mechanicznie i numerycznie oraz  narzędzia stosowane do obróbki uzębień.
 • Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni stożkowych i hipoidalnych wg Gleasona, AGMA, Niemanna.
 • Lokalizacja i korekcja śladu współpracy zębów. Sprawdzanie V-H. Sterowanie śladem współpracy zębów.  Analiza śladu współpracy zębów TCA – Tooth Contact Analysis).
 • Obróbka cieplno-chemiczna kół stożkowych i hipoidalnych.
 • Obróbka wykończeniowa kół stożkowych i hipoidalnych. Docieranie, szlifowanie.
 • Montaż przekładni stożkowych i hipoidalnych. Ustalanie położenia śladu współpracy zębów.
 • Komputerowy system obliczeń konstrukcyjnych i technologicznych KONTEPS. Analiza śladu współpracy zębów z wykorzystaniem środowiska CAD. Wykresy ruchowe.
 • Uwarunkowania konstrukcyjno-technologiczne wykonywania kół stożkowych i hipoidalnych na wieloosiowych centrach frezarskich sterowanych numerycznie.
 • Przekładnie wielkomodułowe. Uwarunkowania konstrukcyjno-technologiczne. Metody obróbki.
 • Przykładowe obliczenia konstrukcyjno-technologiczne systemem KONTEPS (system Gleason).
 • Przykładowe obliczenia konstrukcyjno-technologiczne systemem KONTEPS (system Oerlikon).
 • Przykładowe obliczenia konstrukcyjno-technologiczne systemem KONTEPS (system Klingelnberg).

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Wykonanie projektu konstrukcyjno-technologicznego  (obliczenia komputerowe systemem KONTEPS oraz dokumentacja konstrukcyjna) wskazanej przekładni stożkowej bądź hipoidalnej.

Zebranie organizacyjne: poniedziałek 26 lutego b.r., godz. 14.15 - sala 2.9 Gmach SIMR
ZAPISY zakończone
Zapisy trwają do 04.03.2018

 

VII. Lokalne modele struktur warstwowych -  dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk
Wykład 30 godzinny w języku polskim (4 ECTS).

Konspekt:

 1. Wprowadzenie do teorii struktur warstwowych, w szczególności struktur typu sandwich, uzasadnienie dla tworzenia i wskazania do zastosowań modeli lokalnych tych struktur.
 2. Wprowadzenie do lokalnej liniowej teorii sprężystości; omówienie związków konstytutywnych, równań ruchu/równowagi, warunków zgodości, warunków brzegowych, warunków ciągłości, wybranych problemów brzegowych.
 3. Rozwiązanie ogólne, metodą półodwrotną, lokalnych równań ruchu liniowej teorii sprężystości dla jednokierunkowej, izotropowej, jednorodnej struktury płaskiej, poddanej poprzecznemu obciążeniu harmonicznemu.
 4. Sformułowanie i rozwiązanie jednorodnego problemu brzegowego, drgań własnych, wielowarstwowej struktury jednokierunkowej (pasma)  z warstw izotropowych i analiza krawędziowych warunków brzegowych.
 5. Sformułowanie i rozwiązanie niejednorodnego problemu brzegowego, drgań wymuszonych, wielowarstwowej struktury jednokierunkowej (pasma) z warstw izotropowych.
 6. Transformacja problemów brzegowych pasma warstwowego do analogicznych problemów belki warstwowej.
 7. Sformułowanie i rozwiązanie problemów brzegowych warstwowej płyty prostokątnej swobodnie podpartej.
 8. Uwzględnienie właściwości lepkosprężystych warstw.
 9. Tłumienie drgań struktur warstwowych i jednorodnych.
 10. Analogia i różnice lokalnych i klasycznych modeli drgań pasma jednorodnego/warstwowego.
 11. Uproszczenia w modelowaniu komórkowych warstw ortotropowych, uzasadnienie teoretyczne i weryfikacja.
 12. Uwzględnienie anizotropii warstw  w sformułowaniu problemu

Warunki zaliczenia przedmiotu:

praca w domu:  studia literaturowe - 40h, przygotowanie do zajęć, dwie prace domowe 20h

przygotowanie do prezentacji - 10h, razem z wykładem (30h) w sumie 100h.

ZAPISY zakończone

Zapisy trwają do 04.03.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy również doktorantów spoza wydziału.

Stała oferta dla doktorantów poza Wydziałem SiMR

 Seminarium Pedagogiczne dla Doktorantów - Zapisy i informacje pod adresem:  http://www.spd.pw.edu.pl/. Obowiązkowe na 1 roku studiów.

 Centrum Studiów Zaawansowanych PW - oferta przedmiotów podstawowych i specjalnych oraz zapisy pod adresem: http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/

 Profesorowie wizytujący - oferta pod adresem http://konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

 Oferta przedmiotów Wydziału Mechatroniki PW

Wykłady z ekonomii i filozofii - oferta Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW

 

Ramowy program studiów doktoranckich

Ramowy plan Studiów Doktoranckich obowiązujący od 26 czerwca 2013 roku

Proszę sprawdzić nową wersję regulaminu studiów i programu kształcenia

 

 

ARCHIWUM

Rok akademicki 2016/2017 - semestr letni

I.  ADVANCED  PROBLEMS OF DYNAMICS Prof. Jan Awrejcewicz (The Lodz University of Technology)
Lecture: State-of-the art of vibrations of mechanical systems modelled by homogeneous/non-homogeneous linear ordinary differential equations (ODEs). Parametric vibrations governed by linear ODEs with periodic coefficients (Hill's, Meissner's, Mathieu's equations and Ince-Strutt /Kotowski stability diagrams; Floquet theory and its applications; characteristic multipliers and Lyapunov exponents; engineering examples). Modelling of linear/non-linear vibrational processes. Phase plane and classification of singular points (focus, node, center, saddle). Stability (Lyapunov, Lagrange, exponential and technical stability; first and second Lyapunov methods; Lyapunov functions). Analytical/semi-analytical vs. numerical investigations (advantages of modeling via analytic/asymptotic approaches; Krylov-Bogolubov-Mitropolskiy and multiple scale methods). Examples of resonance/non-resonance vibrations and regular/ bifurcation /chaotic dynamics of lumped (ODEs) and continuous (PDEs) mechanical systems (elastic plane pendula; vibrations far and close to resonances; detection of resonances and their analysis; time histories; phase space projections; Poincare maps; Lyapunov exponents; Fourier versus wavelet spectra; reduction of non-linear PDEs to ODEs – beam vibration with von Karman non-linearity).

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS).
Proponowane terminy:
czwartki 8:15 - 12:00
2 marzec, godz. 8:15 - 12:00;
9 marzec, godz. 8:15 - 12:00;
16 marzec, godz. 8:15 - 12:00;
23 marzec, godz. 8:15 - 12:00;
30 marzec, godz. 8:15 - 12:00;
27 kwiecień, godz. 8:15 - 12:00;
4 maj, godz. 8:15 - 12:00;
11 maj, godz. 8:15 - 12:00

ZAPISY ONLINE click

Zapisy trwają do 01.03.2017


II. MAINTENANCE AND DIAGNOSTICS OF MACHINES  Prof. Wiesław Ostachowicz (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)

Lecture: Introduction to maintenance and diagnostics of machines. The lectures present methods and techniques oriented towards non–destructive testing (NDT) dedicated to both: metallic and composite structures. The lectures present the vibration–based methods, elastic waves propagation phenomenon, fibre optic sensing, laser sensing, electromechanical impedance tests, acoustic emission tests, and terahertz method.The damages are assumed in the form of mechanical failures as cracks, delaminations, debonding, bridging, voids. Also methods dedicated to thermal degradation, moisture and chemical contamination are shown. Separate part of the lectures is dedicated to influence of external factor (temperature, load) on above-mentioned methods. Each method is summarized by a critical look giving advantages and disadvantages that need to be addressed in practice.

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS).

Pierwsze zajęcia: 16 marca 2017 r. (czwartek) - godz. 15:15 - 18:00, sala 3.12

ZAPISY ONLINE click

Zapisy trwają do 14.03.2017

Zapraszamy również doktorantów spoza wydziału.

 

 

Rok akademicki 2016/2017 - semestr zimowy

I. Measuring systems and fundamentals of experimental research - prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 17 listopada 2016 r. (czwartek) - godz. 15:15 - 18:00, sala 3.12

 

 

Rok akademicki 2015/2016 - semestr letni

I. SHM, NDT and NDE Technologies from a Cross–Disciplinary Perspective - prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 10 marca 2016 r. (czwartek) - godz. 15:15 - 18:00, sala 3.12


Zapraszamy również doktorantów spoza wydziału.

 

Rok akademicki 2015/2016 - semestr zimowy

I. Highlights and Challenges in Damage Assessment and Reliability of Machines and Structures - prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 8 października 2015 r. (czwartek) - godz. 15:15 - 18:00, sala 3.7

II. Lokalne modele struktur warstwowych/Local models of layered structures - dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 14 października 2015 r. (środa) - godz. 16:15 - 18:00, sala 3.11

III. Vibrations of mechanical systems: advanced problems - prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 8 października 2015 r. (czwartek) - godz. 08:15 - 12:00, sala 3.12

IV. Dynamics of discrete, continuous and hybrid systems - prof. zw. dr hab. inż. Roman Bogacz

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 14 października 2015 r. (środa) - godz. 13:15 - 15:00, sala multimedialna


Zapraszamy również doktorantów spoza wydziału.

 

Rok akademicki 2014/2015 - semestr letni

I. Novel methods and trends in testing of engineering structures - part 2 - prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz.

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 5 marca, godz. 14:15, sala 3.12

II. Discrete and Continuous Self-excited Systems - prof. zw. dr hab. inż. Roman Bogacz.

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS).  Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 9 marca, godz. 16, sala 3.12

III. Lokalne modele struktur warstwowych (Local models of layered structures) - dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk.

Wykład 30 godzinny w języku polskim lub angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 11 marca, godz. 16:15, sala 2.4b 3.6

IV. Combustion theory: fundamentals and plasma assisted combustion" - Profesor Albin Tropina
Wykład w języku angielski. Pierwsze zajęcia: 22 kwietnia, godz. 8:15, sala 4.9

Zapraszamy również doktorantów spoza wydziału.

 

Rok akademicki 2014/2015 - semestr zimowy

I. Vibrations of mechanical systems: advanced problems - prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz.

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 20 listopad, godz. 8:30, sala 3.12

II. Lokalne modele struktur warstwowych - dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk.

Wykład 30 godzinny w języku polskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Z powodu małej liczby chętnych wykład nie został uruchomiony w danym semestrze

III. Dynamic stability of discrete, continuous and hybrid systems in application to machines design and high-speed vehicles - prof. zw. dr hab. inż. Roman Bogacz.

Wykład 30 godzinny w języku angielskim (4 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 17 listopad, godz. 14:15, sala 3.14

IV. Novel methods and trends in testing of engineering structures - part 1 - prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz.

Wykład 15 godzinny w języku angielskim (2 ECTS). Program przedmiotu, terminy i zapisy
Pierwsze zajęcia: 6 listopad, godz. 14:15, sala 3.12

V. Napędy hybrydowe pojazdów drogowych z elektrochemicznym zasobnikiem energii, modelowanie i analiza - Profesor He Hongwen

 Visiting professor, wykład w języku angielskim, pierwsze zajęcia 7.10.2014. Plakat informacyjny

 VI. Technical Product Innovation / Virtual Product Development - prof. Konrad Okulicz

 Visiting professor, wykład w języku angielskim, pierwsze zajęcia 20.10.2014. Program przedmiotu. Plakat informacyjny.

 VII. "Wireless Monitoring Systems for Structural Health Monitoring: Theory and Deployments", "Micro- and Nano-technologies for Sensing Structural Performance and Health" - prof. Jerome Lynch (University of Michigan)

Visiting professor, wykład w języku angielskim, 19.11.2014 (środa), godz. 16:15 - 18:00, sala 2.12 multimedialna.

 

 

Rok akademicki 2013/2014 - semestr zimowy

1. Advanced non-linear dynamics - prof. Jan Awrejcewicz. Wykład 30 godzinny w języku angielskim. Thursdays at 9:15 a.m.
Streszczenie i harmonogram / abstract and shedule.

2. Smart technology in modern damage assessment of structure - prof. Wiesław Ostachowicz. Wykład 30 godzinny w języku angielskim.
Shedule:
1. 24-10-2013, Thursday, 3:00 p.m., room 2.4B (4x45min).
2. 25-10-2013, Friday, 9:00 a.m., room 3.5 (4x45min).
3. 21-11-2013, Thursday, 3:00 p.m., room 2.4B (4x45min).
4. 22-11-2013, Friday, 9:00 a.m., room 3.5 (4x45min).
5. 05-12-2013, Thursday, 3:00 p.m., room 2.4B (4x45min).
6. 09-01-2014, Thursday, 3:00 p.m., room 2.4B (4x45min).
Streszczenie /abstract.

3. Selected problems of discrete and continuous system dynamics - prof. Roman Bogacz. Wykład 21 godzinny w języku angielskim.
Shedule:Tuesdays at 12:15, room 2.4B; 15-10-2013, 22-10-2013, 29-10-2013, 5-11-2013, 12-11-2013, 19-11-2013, 26-11-2013, 3-12-2013, 10-12-2013, 17-12-2013, 7-01-2014, 14-01-2014.
Streszczenie / abstract.

4. Mathematical Models in Contact Mechanics - Prof. Mircea Sofonea, Laboratorie de Mathematiques et Physique, Universite de Perpiginan Via Domitia, France. 23-10-2013,  14.15 - 16.00, Wednesday, 2:15 p.m. - 4:00 p.m., Prof. Z. Osiński Auditorium.

5. Modelling and Analysis of Piezoelectric Contact - Prof. Mircea Sofonea. 11-12-2013, Wednesday, 2:15 p.m. - 4:00 p.m., Prof. Z. Osiński Auditorium.

 

Rok akademicki 2012/2013 - semestr letni

1. Extended non-destructive methods - prof. Wiesław Ostachowicz. Wykład 30 godzinny w języku angielskim.
Streszczenie oraz harmongram zajęć.

2. Mathematical modeling of systems - prof. Jan Awrejcewicz. Wykład 30 godzinny w języku angielskim.
Streszczenie oraz harmonogram zajęć.

3. Exploiting nonlinear behavior to control engineering science devices - prof. Jose Manoel Balthazar. Wykład zapraszany 60 godzinny w języku angielskim.
Wykaz tematyki oraz harmonogram zajęć.