Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Konkurs ETIUDA na stypendia doktorskie

Konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

(Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN)

 

Aktualne programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Aktualna oferta stypendialna Centrum Studiów Zaawansowanych PW