Regulamin studiów i program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału SiMR PW (z dnia 29.06.2016)

Regulamin studiów doktoranckich PW (w języku angielskim)

Regulamin studiów doktoranckich PW (22.02.2012)

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale SiMR PW (z dnia 22.01.2014)

Uchwała nr 287 XLVIII 2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2015 2016.pdf

 

Procedura ubiegania się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (z dnia 22.10.2015): informacja PDF, wniosek, formularz specjalnego sprawozdania

 

Zarządzenie Rektora z dnia 26/04/2012 w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora nr 40/2007 w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW

Zarządzenie Rektora nr 048/2012 z dnia 24/08/2012 w sprawie zasad dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich, wzoru karty uczestnika studiów doktoranckich oraz wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

Wyszukiwarka w Wykazie Czasopism Punktowanych MNiSW

Przepisy i dokumenty z Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Dokumenty ze strony Rady Doktorantów PW

Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

 

Starsze wersje dokumentów

Regulamin studiów doktoranckich PW z dnia 21.03.2007

Regulamin studiów doktoranckich PW z dnia 29.10.2010

Regulamin i ramowy program studiów doktoranckich SiMR (25.06.2003)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału SiMR PW (z dnia 16.06.2012)

Regulamin studiów i program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału SiMR PW (z dnia 26.06.2013)

 

Projekty dokumentów

brak plików w tej kategorii