Sprawozdawczość i akcja stypendialna LUTY 2020

Termin składania sprawozdania rocznego za okres: od 1.02.2019 do 31.01.2020: do 6 lutego 2020 r.

· Termin składania wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich: do 6 lutego 2020 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie: do 6 lutego 2020 r.
· Termin składania indywidualnego programu studiów doktoranckich: 2 marca 2020 r.

Sprawozdania i wnioski za pokwitowaniem należy składać w Biurze Dziekana u P.mgr Moniki Wiczuk.
Doktoranci kończący rok studiów doktoranckich w lutym, którzy nie złożą w terminie wymaganego sprawozdania rocznego, nie otrzymają rejestracji na semestr letni roku ak. 2019/2020 z wszystkimi tego konsekwencjami.