Sprawozdawczość i akcja stypendialna WRZESIEŃ 2019

Termin składania sprawozdania rocznego za okres: od 1.09.2018 do 31.08.2019: do 24 września 2019 r.

· Termin składania wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich: do 24 września 20198 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie: do 24 września 2019 r.
· Termin składania indywidualnego programu studiów doktoranckich: do 31 października 2018 r.

Sprawozdania i wnioski za pokwitowaniem należy składać w Biurze Dziekana u P.mgr Moniki Wiczuk.
Doktoranci kończący rok studiów doktoranckich we wrześniu, którzy nie złożą w terminie wymaganego sprawozdania rocznego, nie otrzymają rejestracji na semestr zimowy roku ak. 2019/2020 z wszystkimi tego konsekwencjami (np. brakiem możliwości przedłużenia ważności legitymacji doktoranta, rozpoczęciem procedury skreślenia doktoranta). W stosunku do tych doktorantów kończących studia doktoranckie we wrześniu, którzy nie złożą w terminie wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zostanie automatycznie rozpoczęta procedura skreślenia doktoranta.