Sprawozdawczość i akcja stypendialna - najbliższe terminy:

· Termin składania sprawozdania rocznego za okres: od 1.09.2017 do 31.08.2018 (doktoranci kończący rok studiów doktoranckich we wrześniu lub doktoranci składający we wrześniu i październiku wniosek o stypendium doktoranckie, projakościowe lub dla najlepszych doktorantów): do 17 września 2018 r.
· Termin składania wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (doktoranci na ostatnim semestrze studiów doktoranckich) do 17 września 2018 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie i projakościowe: do 21 września 2018 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie i projakościowe przez nowoprzyjętych doktorantów: do 21 września 2018r.
· Termin składania indywidualnego programu studiów doktoranckich (doktoranci rozpoczynający nowy rok studiów doktoranckich w październiku): do 2 listopada 2018 r.

Sprawozdania i wnioski należy składać w dziekanacie SiMR u p. Kierownik mgr Danuty Falęciak lub bezpośrednio u kierownika studiów doktoranckich (pok. 2.4A).

Doktoranci kończący rok studiów doktoranckich we wrześniu, którzy nie złożą w terminie wymaganego sprawozdania rocznego, nie otrzymają rejestracji na semestr zimowy roku ak. 2018/2019 z wszystkimi tego konsekwencjami (np. brakiem możliwości przedłużenia ważności legitymacji doktoranta, rozpoczęciem procedury skreślenia doktoranta).

W stosunku do doktorantów będących na ostatnim semestrze studiów doktoranckich, którzy nie złożą w terminie wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zostanie automatycznie rozpoczęta procedura skreślenia doktoranta.